Podpis na obrazie

Własny autograf, pozostawienie oryginalnego znaku świadczącego, że to my jesteśmy autorami niniejszego dzieła – niby detal, niby dodatek nic niezmieniający w naszej pracy, a jednak tak ważny element będący ważną rzeczą na obrazie. Jak wykonać go na obrazie czy użyć do tego celu farby olejne, a może wykorzystać inną technikę?
Każda osoba tworząca obrazy ręcznie malowane preferuje inną technikę podpisu, niektórzy wybierają zwykły charakterystyczny szlaczek, jeszcze inni wykorzystują w tym celu pędzle precyzyjne, dlatego nie ma jednej stałej metody na stworzenie takiego autografu, warto jednak wymienić te najczęściej spotykane:
– metoda wydrapywania – w chwili, gdy jeszcze farba olejna jest niezaschnięta na powierzchni podobrazia autograf można wydrapać np.: wykałaczką, przez co na zawsze zostanie on na zasychającej fakturze obrazu
– metoda pieczątki – wydrapanie podpisu na gumie – gumce i przykładanie do powierzchni obrazu, wtedy podpis na każdym naszym dziele pozostaje niezmieniony
– pędzle kaligraficzne – pędzle precyzyjne – zaleca się stosować pędzle o twardym włosiu, które idealnie podąży za ruchem naszej ręki

Podpis jest jak symbol, znak artysty jego forma musi być oznaką nas, profesjonalizmem jest zostawienie takiego samego znaku na wszystkich obrazach, przed jego wykonaniem trzeba zastanowić się nad wielkością i formą nie może być też elementem szpecącym dzieła malarskiego. Może warto poćwiczyć sobie wcześniej na kartce?