Jak werniksować? Cz.1

Skończyliśmy już nasz obraz olejny, pragniemy by zachował swoje barwy i świetność na długie lata powinniśmy zainteresować się werniksem. Medium dobrane do danej techniki malarskiej oferuje sklep plastyczny. Przed samym rozpoczęciem procesu powinniśmy być pewni, że obraz olejny wysechł. Pamiętajmy, że czas schnięcia obrazów malowanych przez farby olejne może czasem wynosić kilka miesięcy albo dłużej, zależy to od grubości faktur jak i samej barw farby. Jeżeli nałoży się werniks zbyt wcześnie może on związać się z farbą mieszając się z nią lub spękać na jej powierzchni, kiedy podczas schnięcia zmienia się jej objętość. Obu tych przypadków każdy na pewno chciałby uniknąć. Ważną kwestią przed rozpoczęciem werniksowania jest wilgotność powietrza. Nie zaleca się przeprowadzać tego procesu w zimnych mokrych pomieszczeniach. Szczególnie ważne, by werniksowanie przebiegało w atmosferze wolnej od kurzu, pyłu i zanieczyszczeń. Nie chcielibyśmy, aby z warstwą werniksu połączyły się zanieczyszczenia, przed którymi werniks ma chronić. Kiedy spełniamy niniejsze warunki ustawiamy chcielibyśmy rozstawić sztalugi malarskie, nic z tych rzeczy. Praca poddawana werniksowaniu musi leżeć płasko! Rozpoczynamy proces zabezpieczenia obrazu